สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  [email protected]

HOME

Written by Super User
Category:

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

         1) ผดุงเกียรติและให้ความช่วยเหลือสมาชิก

         2) ส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก

         3) ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ

         4) ส่งเสริมเกียรติคุณและความเจริญของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         5) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการสมาคม 2562-2564

Written by Super User
Category:

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

 

Attachments:
Download this file (Comittee_2562-2564.pdf)คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า[แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔]482 kB