ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง

หมวด: News Update
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 08:07
เขียนโดย stu2019
ฮิต: 5768

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ส.พ.บ.ธ. )

 

 

 

     สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ 

 ที่มีความประสงค์เสนอตัวเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาเป็นผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้งนายก           สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 โดยผู้ที่จะประสงค์เสนอตัวต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

    - เป็นสมาชิกสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    - เป็นผู้มีประวัติดีงาม ทำคุณประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

    - เป็นผู้มีความตั้งใจและพร้อมอุทิศเวลาในการขับเคลื่อนสมาคมฯ  ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

       ในข้อบังคับของสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 

    ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์เสนอ ตัวเพื่อรับการพิจารณา ได้ที่

         เลขาธิการสมาคมฯ – นายชัยรัตน์ ธีรปัญญาธรรม 

         โทรศัพท์ : 081-625-6070

         Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         กำหนดปิดรับสมัคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564