คู่มือสมัครสมาชิก

หมวด: Category for Sub Menu
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 14:49
เขียนโดย Super User
ฮิต: 3387

คู่มือการสมัครสมาชิก

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

ระบบการรับสมัครสมาชิก TBSA มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ใส่ชื่อและนามสกุลปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่าท่านเคยสมัครเป็นสมาชิก TBSA แล้วหรือยัง ถ้าเคยสมัครแล้วและต้องการเข้าไปดูหรือแก้ไข ต้องใส่รหัสผ่าน ( 6 หลัก) ก่อนเสมอ ถ้าท่านลืมให้คลิ๊กปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" แล้ว Admin จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อแจ้งรหัสผ่านให้ท่านทราบ
 2. กรณีที่ไม่พบชื่อของท่านในทะเบียน แสดงว่าท่านยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก เราจะขอตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนของมหาวิทยาลัยว่า ท่านเป็นศิษย์เก่า TBS หรือไม่ โดยที่ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะให้เราใช้ข้อมูลอะไรในการตรวจสอบ ได้แก่
  1. ชื่อและนามสกุลเดิมในขณะเป็นนักศึกษา
  2. เลขทะเบียนนักศึกษา
  3. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. ถ้าตรวจสอบพบว่าท่านเป็นศิษย์เก่า TBS ท่านจึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิก TBSA ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าตรวจสอบแล้ว ไม่พบชื่อของท่านในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ท่านก็สามารถแจ้งข้อมูลให้ทาง Admin ตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยท่านต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ Admin ตรวจสอบ เช่น ขอทราบชื่อเพื่อนของท่าน 1 ราย ที่เป็นศิษย์เก่า TBS เพื่อให้การรับรองว่าท่านเป็นศิษย์เก่าจริง
 4. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก มีคำแนะนำดังต่อไปนี้
  1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลทุกช่อง เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนสมาชิกฯ มีความสมบูรณ์
  2. เตรียมรูปภาพแทนตัวของท่าน เช่น ภาพถ่ายสวยๆ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนรูปภาพได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
  3. ข้อมูลด้านการศึกษา ขอให้กรอกประวัติเฉพาะการศึกษาที่ TBS เท่านั้น
  4. ในปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก แต่ถ้ามีก็ขอให้ท่านโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ แล้วเตรียมสลิปธนาคารเพื่อ Upload รูปภาพสลิปเข้ามาในระบบด้วย
  5. ให้ท่านอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่ออนุญาตให้สมาคมฯ นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และคลิ๊กเพื่อยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
 5. ถ้าต้องการคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 094-565-2540

ขอให้ทุกคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้เลือกเมนู "สมัครสมาชิกสมาคม" ด้านล่างนี้