ฮิต: 5266

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี


ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 22.30 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 Centara Grand at CentralWorld

 

วัตถุประสงค์

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

001.jpg 005.jpg 007.jpg

008.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 020.jpg 022.jpg

023.jpg 025.jpg 037.jpg

038.jpg 039.jpg 043.jpg

044.jpg S__2662431.jpg