สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

ประชาสัมพันธ์ ถึง เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) ทุกท่าน
ทางสมาคมฯขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบอกบุญกุศลครั้งนี้เพื่อส่งพลัง ให้นักรบเสื้อขาวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ร่วมกัน
รวมถึงโรงพยาบาลในเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี ที่มี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นพี่เบิ้ม
จะทำบุญมากหรือน้อย ก็ขอให้ได้มีส่วนร่วมครั้งนี้ด้วยกันนะครับ
( บางท่าน อาจทำบุญล่วงหน้าไปแล้ว )
โครงการเราจะปิดสิ้นเมษายน ** นี้แล้วครับ
ผมรบกวน อยากให้เร่งบริจาคและบอกข่าว ไปยังพวกเพื่อนฝูง รวมทั้งที่ทำงานด้วยนะครับ
เราเชื่อมั่น ใน พลังของชาวเอื้องฟ้า 😍


มาร่วมกันทำบุญให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19 กันนะคะ🙏
🔊 เงินบริจาคให้ รพ. ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
📌 โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 140-4-55777-7
ชื่อบัญชี “บัญชีธรรมศาสตร์ รวมใจ สู้ COVID-19”
📌 ส่งหลักฐานการโอนเงินโดย เข้า link https://lin.ee/q9MVMT4
Add Line "TBS Fighting COVID19"
📌 หากต้องการใบเสร็จรับเงินบริจาค กรุณากรอกข้อมูลสั้นๆที่จำเป็นในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/U1ekHJaWto49AabA7

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

ก้อง & พี่ๆ น้องๆ 
ในนาม คทง.โครงการฯ 
สพบธ. & ศิษย์เก่าTBS
11/4/63