สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

 

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่า, บัณฑิตรุ่น 58,  นักศึกษารุ่น 59 - 62, อาจารย์ และแขกรับเชิญพิเศษ(VIP)

ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมงานสำหรับ "นักศึกษาเก่า"

 1. ให้โอนเงินจำนวน 300 บาทเข้าบัญชีของสมาคมฯ (สพบธ) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 101-4-79119-6 โดยทาง Mobile Banking หรือไปทำการโอนเงินที่ธนาคารของคุณ สาขาที่คุณสะดวก
 2. เมื่อได้สลิปหลักฐานการโอนมาแล้ว ให้ถ่ายรูปหรือเก็บรูปสลิปการโอนไว้ในเครื่องของคุณ สำหรับทำขั้นตอนต่อไป
 3. คลิ๊กที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อกรอกข้อมูลของคุณ โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น "นักศึกษาเก่า"
 4. ให้ทำขั้นตอนการชำระเงิน แล้ว Upload ภาพสลิปการโอน เข้าในระบบด้วย
 5. จากนั้นเมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับ QR Codeจาก 2 ช่องทาง
  #ช่องทางแรกได้ QR Code จากหน้าจอ "ตรวจสอบสถานะ" แล้วกดปุ่มเลือก "พิมพ์ใบตอบรับการลงทะเบียน"
  #ช่องทางที่สอง ได้รับผ่านอีเมล
  (เลือกรับQR Code จากช่องทางไหนก็ได้ครับ แต่ให้ Capture หน้าจอรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง QR Code ที่ได้รับ ไว้ที่มือถือของคุณด้วย เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมงาน)

สำหรับ "นักศึกษาปัจจุบัน" รหัส 58-62 หรืออาจารย์/แขกรับเชิญพิเศษ ให้เริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 3 เพื่อกรอกข้อมูล โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามสถานะของคุณ และไม่ต้องทำขั้นตอนที่ 4 (การชำระเงิน) จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง QR Code เพื่อนำไปแสดงตัวที่หน้างานเหมือนกับขั้นตอนที่ 5


 

มีจำหน่ายของที่ระลึกในงาน (ด่วน จำนวนจำกัด)