Copyright 2022 -

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

วัตถุประสงค์

ผดุงเกียรติและให้ความช่วยเหลือสมาชิก ส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมเกียรติคุณและความเจริญของคณะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัย

 

เรียน  สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.

ทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการประชุม
วันจันทร์ที่  27 กันยายน 2564  (เริ่มการประชุมในเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)

 

รูปแบบการจัดประชุม : ประชุมผ่านระบบ ZOOM
Join Zoom Meeting [For PC/Smartphone/Tablet]
Meeting ID
: 952 9450 2886

Passcode : 268341

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผ่าน Smartphone/Tablet ต้องติดตั้ง Application ZOOM Cloud Meeting ก่อนเข้าประชุม

 

วาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
 วาระที่ 1 : ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

 วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 วาระที่ 3 : เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
 วาระที่ 4 : อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข้อกำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
(1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 และ

(2) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 27 กันยายน 2564
(3) สมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. มีสิทธิลงคะแนนคนละหนึ่งเสียงเท่านั้น
(4) การลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกจะแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ลงคะแนนแทนไม่ได้

 

ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเอกสารรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน(เอกสารแนบ) เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการประชุม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางฝ่ายเลขานุการ

 

หมายเหตุ :

         (1) สมาชิกทุกท่านสามารถศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผ่านทางเอกสารที่สมาคมจัดทำขึ้นมา (ตามเอกสารแนบ)

        (2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านแสดงตนในขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้าร่วมประชุมโดยการเปิดกล้องตลอดการประชุม พร้อมทั้งระบุชื่อจริง ชื่อเล่น กลุ่ม และรุ่นปี (ตามเอกสารแนบ)


 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

25 ก.ย. 2564 08:07 - stu2019
รายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (การเลือกตั้งนายก ส.พ.บ.ธ.)

 

เรียน  สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ [ ... ]

News UpdateRead more...
31 พ.ค. 2564 08:07 - stu2019
รายละเอียด ข้อกำหนดและขั้นตอน การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รายละเอียด ข้อกำหนดและขั้นตอน การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษา เก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

News UpdateRead more...
30 พ.ค. 2564 08:07 - stu2019
ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.)

ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ [ ... ]

News UpdateRead more...
28 พ.ค. 2564 08:07 - stu2019
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง [ ... ]

News UpdateRead more...
26 ต.ค. 2563 09:18 - stu2019
สถิติจำนวนสมาชิกแยกตามกลุ่มและปีที่เข้าศึกษา

 

 

สถิติจำนวนสมาชิกแยกตามกลุ่มและปีที่เข้าศึกษา

News UpdateRead more...
15 ต.ค. 2562 16:21 - Super User
ประกาศ ส.พ.บ.ธ เรื่อง

 

เรื่อง "การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์"

 

 

 

 [ ... ]

News UpdateRead more...

 ภาพกิจกรรมสมาคมฯ 

ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี...
06 ธ.ค. 2562 03:38
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า ครั้งที่ [ ... ]

GalleryRead more...
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี...
23 พ.ย. 2561 16:21
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

GalleryRead more...

ติดต่อสมาคม


สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.


ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

Email : tualumni.tbs@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-623-5734

Visitors Counter

99553
TodayToday71
YesterdayYesterday176
This_WeekThis_Week920
This_MonthThis_Month3260
All_DaysAll_Days99553

แผนที่สมาคม