ฮิต: 1008

 

วันที่ 29 เมษายน 2565

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBSA) ได้เปิดตัว TBSA Roadmap เป็นครั้งแรก

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สมาคมนักศึกษาเก่าฯTBSA โดยนายกสมาคมฯ คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBS) โดย ท่านคณบดี ศ.ดร.รุธิ์ พนมยงค์

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของ Roadmap ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นล่าสุด

S__122019890.jpg S__122019892.jpg S__122019893.jpg

S__122019894.jpg S__122019895.jpg S__122019896.jpg