ฮิต: 1039

 

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBSA) ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบแทนคณะและสังคม
ผ่านกองทุน”เอื้องฟ้า84..เพื่อสังคม”
โดยมีวัตถุดิบเพื่อ มอบเป็นทุนการศึกษา และ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์Covid-19

29 เมษายน 2565 นายกสมาคมฯ TBSA คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
จึงขอถือโอกาสประกาศเจตจำนงเพื่อสนับสนุนกองทุน”เอื้องฟ้า84..เพื่อสังคม” พร้อมกันนี้ ยังถือเป็นเกียรติและความอบอุ่นใจที่ ทางท่านนายกกิตติมศักดิ์ และท่านอาจารย์อาวุโส ตลอดจนองค์กร และศิษย์เก่าหลายท่านที่ทราบข่าว ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงร่วมกันอย่างรวดเร็ว
อาทิ

1. ศ.(พิเศษ)ดร.หิรัญ (TBSA2491) - อ.นงเยาว์ รดีศรี หนึ่งล้านบาท
2. บ.สมายคอนเทนเนอร์อุตสาหกรรม จำกัด โดย คุณจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล TBSA ฉ.23 หนึ่งล้านบาท
3. บ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยคุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หนึ่งล้านบาท
4. บ.สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณวิชาติ โลเกศกระวี TBSA ญ.30 หนึ่งล้านบาท
5. คุณ อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล THSA จ.25 หนึ่งล้านบาท
6. คุณอรวรรณ์ คงสมบูรณ์ TBSA ฉ.24 หนึ่งแสนบาท
7. คุณศศมน หวังมงคลเลิศ TBSA ช.25 สามแสนบาท

โดยมี ท่านคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBS) ศ.ดร.รุธิ์ พนมยงค์ , รศ. จารุพร ไวยนันท์ (TBSA 2507) อดีตคณบดี และ อ.สวาท แย้มวงษ์ศรี (TBSA2515) ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ทางสมาคม TBSA รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่จะเปิดโอกาสให้ได้ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป

S__122019902.jpg S__122019904.jpg S__122019905.jpg

S__122019906.jpg S__122019907.jpg S__122019908.jpg