Copyright 2023 -

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (5 มี.ค. 2564)

 

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (26 เม.ย. 2555)

 

HOME

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

         1) ผดุงเกียรติและให้ความช่วยเหลือสมาชิก

         2) ส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก

         3) ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ

         4) ส่งเสริมเกียรติคุณและความเจริญของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         5) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (2562-2564)

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปี พ.ศ. 2562-2564

 

คู่มือสมัครสมาชิก

คู่มือการสมัครสมาชิก

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

ระบบการรับสมัครสมาชิก TBSA มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ใส่ชื่อและนามสกุลปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่าท่านเคยสมัครเป็นสมาชิก TBSA แล้วหรือยัง ถ้าเคยสมัครแล้วและต้องการเข้าไปดูหรือแก้ไข ต้องใส่รหัสผ่าน ( 6 หลัก) ก่อนเสมอ ถ้าท่านลืมให้คลิ๊กปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" แล้ว Admin จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อแจ้งรหัสผ่านให้ท่านทราบ
 2. กรณีที่ไม่พบชื่อของท่านในทะเบียน แสดงว่าท่านยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก เราจะขอตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนของมหาวิทยาลัยว่า ท่านเป็นศิษย์เก่า TBS หรือไม่ โดยที่ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะให้เราใช้ข้อมูลอะไรในการตรวจสอบ ได้แก่
  1. ชื่อและนามสกุลเดิมในขณะเป็นนักศึกษา
  2. เลขทะเบียนนักศึกษา
  3. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. ถ้าตรวจสอบพบว่าท่านเป็นศิษย์เก่า TBS ท่านจึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิก TBSA ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าตรวจสอบแล้ว ไม่พบชื่อของท่านในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ท่านก็สามารถแจ้งข้อมูลให้ทาง Admin ตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยท่านต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ Admin ตรวจสอบ เช่น ขอทราบชื่อเพื่อนของท่าน 1 ราย ที่เป็นศิษย์เก่า TBS เพื่อให้การรับรองว่าท่านเป็นศิษย์เก่าจริง
 4. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก มีคำแนะนำดังต่อไปนี้
  1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลทุกช่อง เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนสมาชิกฯ มีความสมบูรณ์
  2. เตรียมรูปภาพแทนตัวของท่าน เช่น ภาพถ่ายสวยๆ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนรูปภาพได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
  3. ข้อมูลด้านการศึกษา ขอให้กรอกประวัติเฉพาะการศึกษาที่ TBS เท่านั้น
  4. ในปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก แต่ถ้ามีก็ขอให้ท่านโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ แล้วเตรียมสลิปธนาคารเพื่อ Upload รูปภาพสลิปเข้ามาในระบบด้วย
  5. ให้ท่านอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่ออนุญาตให้สมาคมฯ นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และคลิ๊กเพื่อยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
 5. ถ้าต้องการคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 094-565-2540

ขอให้ทุกคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้เลือกเมนู "สมัครสมาชิกสมาคม" ด้านล่างนี้

 

คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (2564-2566)

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปี พ.ศ. 2564-2566

 

 Image

Image

22 เม.ย. 2565 11:00 - stu2019
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมภาคภูมิใจในวาระสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน [ ... ]

News UpdateRead more...
21 เม.ย. 2565 11:00 - stu2019
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์

1) [ ... ]

News UpdateRead more...
20 เม.ย. 2565 11:00 - stu2019
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตลอดจนศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

News UpdateRead more...
15 เม.ย. 2565 11:00 - stu2019
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเสนอชื่อ ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จและมีผลงานที่สร้างปรากฎการณ์ , สร้างแรงบันดาลใจ หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเสนอชื่อ
ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จ
และมีผลงานที่สร้างปรากฎการณ์ [ ... ]

News UpdateRead more...
10 เม.ย. 2565 11:00 - stu2019
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สมาคมนักศึกษาเก่าฯTBSA

 

วันที่ 29 เมษายน 2565

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

News UpdateRead more...
10 เม.ย. 2565 11:00 - stu2019
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBSA) ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบแทนคณะและสังคม ผ่านกองทุน”เอื้องฟ้า84..เพื่อสังคม”

 

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

News UpdateRead more...
28 ก.ย. 2564 08:07 - stu2019
ประกาศจากทางสมาคม

 

   ทางสมาคม ตอนนี้มี Line OA official ชื่อ @tbsa  หรือสแกน [ ... ]

News UpdateRead more...
ภาพบรรยากาศงานแถลงเปิดตัวงาน The CREATORS 84...
04 ส.ค. 2565 03:38
ภาพบรรยากาศงานแถลงเปิดตัวงาน The CREATORS 84


สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

GalleryRead more...
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี...
06 ธ.ค. 2562 03:38
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า ครั้งที่ [ ... ]

GalleryRead more...
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี...
23 พ.ย. 2561 16:21
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

GalleryRead more...

ติดต่อสมาคม


สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.


ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

Email : tualumni.tbs@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-623-5734

LINE OA official : @tbsa

Visitors Counter

158987
TodayToday46
YesterdayYesterday83
This_WeekThis_Week46
This_MonthThis_Month3243
All_DaysAll_Days158987

แผนที่สมาคม