สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

งานวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2561

Written by Super User
Hits: 3413

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

 

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษา

ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

เนื่องในวันสถาปนาคณะพาณิชย์ฯ ประจำปี 2561

 

 

 

 

Category: