สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ฟังก์ชันมาตรฐานของJoomla-subodee

Written by train6
Category:

ฟังก์ชันมาตรฐานของ Joomla

    จุมลา (อังกฤษ: Joomla!) เป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบโอเพนซอร์ส ที่เขียนด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) และใช้ฐานข้อมูล MySQL (ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/จุมลา) ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการนำโปรแกรม Joomla มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์หลัก ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบเปิด (Open Source Software) หรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คือ ซอฟต์แวร์ที่ให้อิสระกับผู้ใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานใด ๆ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ซอฟต์แวร์การทำงานหลักๆ ของ Joomla

  1. การสร้างบทความ (Articles) เมื่อเขียนบทความขึ้นมาแล้วสามารถสั่งให้แสดงบทความบนเว็บไซต์ได้ทันที หรืออาจจะปิดการทำงานเอาไว้ก่อนในกรณีที่ยังไม่ต้องการให้แสดงบนเว็บไซต์
  2. ก่อนจะสร้างบทความควรสร้างหมวดหมู่ (Categories) ของบทความนั้น ๆ ก่อนทั้งนี้เมื่อต้องการเขียนบทความจะได้เลือกหมวดหมู่นั้น ๆ ได้ทันที การสร้าง และเปลี่ยนหมวดหมู่ในภายหลังไม่เป็นผลดีกับการทำอันดับใน Search Engine
  3. การสร้างเมนู (Main Menu) จะเชื่อมโยงกับบทความ และสามารถเลือกลักษณะของเมนูได้หลายลักษณะ เช่น เมื่อคลิกเมนูแล้วให้แสดงบทความเลย หรือเมื่อคลิกเมนูแล้วให้แสดงหมวดหมู่ของบทความ
  4. โมดูล (Module) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงผล ซึ่งสามารถแสดงผลตามตำแหน่งที่เทมเพลทนั้นรองรับ เช่น เมื่อสร้างเมนูเชื่อมโยงกับหมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องกำหนดการแสดงผลด้วยโมดูลในตำแหน่งที่ต้องการด้วย

    5. นอกจากโมดูลแล้ว Joomla ยังมีโปรแกรมเสริมขนาดเล็กอีกซึ่งประกอบด้วย Component และ Plug-in

          Component คือ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานในลักษณะโปรแกรมเสริม เพื่อให้ Joomla มีความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น ถ้าต้องการเพิ่มระบบตะกร้าสินค้าอีคอมเมิร์ซ ซึ่งทำให้เว็บไซต์ธรรมดาที่ถูกสร้างจาก Joomla CMS เปลี่ยนโฉมเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขายสินค้าออนไลน์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่ม โดยการดาวน์โหลด Component มาติดตั้งก็สามารถใช้งานได้

          Plug-in เป็นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมให้กับโปรแกรมหลักเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับความสามารถเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ ถ้ามีการเพิ่มเติม Component เกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมเข้าไป ก็จะต้องไปเพิ่มความสามารถให้กับฟังก์ชันการค้นหาให้รู้จักกับฐานข้อมูล ปฏิทินกิจกรรม เป็นต้น

  1. สามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลท เปลี่ยนได้ทั้งในส่วนของ Front End View และ Back End View
  2. เพื่อความปลอดภัย Joomla จึงมีการ Upgrade อยู่เสมอ และการ Upgrade นั้นก็ทำได้ง่ายเพียงแค่ Download และ Upload ทับไฟล์เดิม

 

ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี

Written by Super User
Category:

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี


ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 22.30 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 Centara Grand at CentralWorld

 

วัตถุประสงค์

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

 

ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี

Written by stu2019
Category:

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า ครั้งที่ 81 All Gen Enjoy @ท่าพระจันทร์

 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น.
ณ  สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

งานวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2561

Written by Super User
Category:

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

 

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษา

ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

เนื่องในวันสถาปนาคณะพาณิชย์ฯ ประจำปี 2561