สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสมาคมขอให้สมาชิกทุกท่านแก้ไขรหัสผ่านและประวัติส่วนตัวให้สมบูรณ์

Written by stu2019
Hits: 2565

หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยจะเปิดให้ใช้งานจริงวันที่ 1 มีนาคม 2563

**จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก**

 

ทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน

ในการแก้ไข้ อัพเดทข้อมูลประวัติส่วนตัวในระบบให้ถูกต้อง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และขอความร่วมมือเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานของท่าน

เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของตัวท่านเอง

 

โดยท่านสามารถ Download และดูขั้นตอนการแก้ไขประวัติส่วนตัวและขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ File PDF ที่อยู่ด้านล่าง 

***กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน***

***กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อแก้ไขประวัติส่วนตัว***

Category: